Konya referandum sonuçları ilçe ilçe sıralı liste | 16 Nisan 2017

Türkiye bugün referandum sandığına gitti. Peki ama Konya 'da referandum sonuçları nasıl? Konya İlçe ilçe sıralı listede Evet mi önde Hayır mı önde? Referandum ne zaman bitiyor,Konya sandık sonuçları ne zaman açıklanacak?

Konya referandum sonuçları ilçe ilçe sıralı liste | 16 Nisan 2017

Türkiye bugün referandum sandığına gitti. Peki ama Konya 'da referandum sonuçları nasıl? Konya İlçe ilçe sıralı listede Evet mi önde Hayır mı önde? Referandum ne zaman bitiyor,Konya sandık sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hasan KARADENİZ
Hasan KARADENİZ
15 Nisan 2017 Cumartesi 17:16
115 Okunma
Konya referandum sonuçları ilçe ilçe sıralı liste | 16 Nisan 2017

Tğrkiye bugün sandık başına gitti. Referandum sonucu en çok merak edilen illerden biri de Konya. Çünkü Konya, Ankara veya İstanbul gibi çekişmenin başa baş olduğu şehirlerden olmasa da son dönemlerdeki siyasi çatlaklardan nasibini almış bir kent. Nitekim Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi olan Konya'da anketlere göre 2010 referandumu kadar büyük bir 'EVET' desteği yok. Bunun yanında sanayi ve tarım kenti olan Konya Türkiye'nin son yıllarda girdiği ekonomik bunalımdan en çok etkilenen şehirlerden. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AKP'nin Konya mitinginde halka seslenen Ahmet Davutoğlu'nun sandıkta tercihinin 'EVET' olacağını kesin olarak söylememesi 16 nisan akşamında EVET oylarına da yansıyabilir. 

Konya daki referandum sonuçları açıklanır açıklanmaz malthaber.com'dan sonuçları takip edebilirsiniz.

Ankara Referandum Sonuçları İçin Tıklayınız

İzmir Referandum Sonuçları İçin Tıklayınız

Adana Referandum Sonuçları İçin Tıklayınız

Bursa  Referandum Sonuçları İçin Tıklayınız

2010 yılı Konya  referandum sonuçları

Toplam Sandık: 4,017
Açılan Sandık: %100
Toplam Seçmen: 1,327,030
Katılım: 1,117,187 (%84.2)
Toplam Geçerli Oy: 1,096,922 (%98.2)
Toplam Geçersiz Oy: 20,265 (%1.8)

ESKİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

REFERANDUMDA DEĞİŞECEK MADDELER NELER?

Seçim meydanlarında EVET cephesinin vatan, millet, ezan gibi argümanlarla kabul ettirmeye çalıştığı Hayır cephesinin ise demokrasi ve Cumhuriyet diyerek karşı çıktığı referandumda TBMM'den geçen Anayasa Değişikliği Tasarısı'na göre 18 Madde değişiyor. Peki o maddeler neler ve neler değişiyor? İşte referandumda oylanacak 18 madde ve içeriği:

1. MADDE

Anayasa değişiklik teklifinin 1. maddesiyle, Anayasa'nın 9. maddesinde düzenlenen “Yargı Yetkisi”ne ilkesel bir ekleme yapılması önerilmekte ve Yargı yetkisinin, “…bağımsız ve tarafsız mahkemelerce…” kullanılacağı belirtilmektedir.

2. MADDE

Anayasa değişikliği teklifinin 2. maddesiyle, Anayasa'nın 75. maddesinin değiştirilmesi öngörülmekte ve TBMM'deki sandalye sayısının 550'den 600'e çıkarılması öngörülmektedir.

3. MADDE

2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

4. MADDE

2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

5. MADDE

Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle (Anayasa Komisyonu'nda 5.madde olarak kabul edilmiştir), Anayasa'nın 87. maddesinin değiştirilmesi teklif edilmekte ve “…Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek…” görev ve yetkisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasından çıkarılması öngörülmektedir.

6. MADDE

Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 89. maddesinde yapılması önerilen değişiklik kapsamında; Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderilen kanunun aynen kabulünün, ancak Meclis “…üye tamsayısının salt çoğunluğu ile…” mümkün olabileceği öngörülmektedir.

7. MADDE

Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 93. maddesinde yapılması önerilen değişiklik kapsamında; ara verme veya tatil sırasında “…doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine…” toplanabilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, bundan böyle yalnızca Cumhurbaşkanı tarafından toplantıya çağrılabileceği belirtilmektedir.

8. MADDE

Anayasa değişiklik teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 98. maddesinde yapılması önerilen değişiklik uyarınca, maddenin “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları” olan kenar başlığının Anayasa metninden çıkarılması öngörülmektedir.

9.MADDE

Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın “Başlıksız” 98. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan böyle ancak “…toplumu ilgilendiren bir konuda…” Genel Görüşme yapabilecektir.

10.MADDE

Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 101. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik uyarınca, ancak “…doğuştan Türk vatandaşı olanlar(ın)…” Cumhurbaşkanı seçilebileceği belirtilmektedir.

11. MADDE

 Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 104. maddesinin neredeyse tümüyle baştan yazılması önerilmekte ve Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinin neler olduğu sıralanmaktadır. Bu kapsamda, değiştirilmesi teklif edilen 104. maddenin 17. fıkrasında, teklif kapsamındaki en önemli değişiklik önerilerinden biri olan “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” düzenlenmektedir. Anılan düzenleme uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabileceği öngörülmekte ve bu Kararnamelere ilişkin çeşitli esaslara yer verilmektedir.

12. MADDE

Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 105. maddesinin başlığıyla birlikte değiştirilmesi teklif edilmekte olup; maddenin Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğuna hasredilmesi önerilmektedir. Teklif uyarınca, Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabilmesi ve Yüce Divan yargılamasının yolunun açılabilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok yüksek nitelikli çoğunluk kararlarıyla (üye tamsayısının salt çoğunluğunun teklifi ve üye tamsayısının üçte ikisinin kabul oyu) mümkün olabilmektedir. Bu yöntem, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi tamamlandıktan sonra, bu süre içinde işlediği iddia edilen suçlar bakımından da aynı şekilde uygulanmaya devam edecektir.

13. MADDE

Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 106. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın “…seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabil(eceği)” öngörülmektedir.  İlaveten, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde veya Cumhurbaşkanı'nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde de, “…Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır” hükmü getirilmektedir.

14. MADDE

 Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesiyle, Anayasa'nın 77. maddesinin değiştirilmesi öngörülmekte ve bundan böyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin beş yılda bir ve “…aynı günde…” yapılması öngörülmektedir.

15. MADDE

 Anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesiyle (Anayasa Komisyonu'nda 12.madde olarak kabul edilmiştir) Anayasa'nın 119. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik uyarınca, olağanüstü hal ilân yetkisi “Cumhurbaşkanı Başkanlığı'ndaki Bakanlar Kurulu”ndan alınarak, Cumhurbaşkanı'na bırakılmaktadır.

16. MADDE

 Anayasa değişikliği teklifinin 19/D. maddesiyle, Anayasa'nın 146. maddesinde düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısının, “Askerî Yargıtay” ve “Askerî Yüksek İdare Mahkemesi”nin kaldırılması ve buralardan Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimine son verilmesi neticesinde, 17'den 15'e indirilmesi önerilmektedir.

17. MADDE

 Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesiyle (Anayasa Komisyonu'nda 14.madde olarak kabul edilmiştir) Anayasa'nın 159. maddesinde düzenlenen “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”nun adındaki “…Yüksek…” kelimesinin madde başlığından çıkarılması önerilmektedir. Bu düzenlemeye paralel olarak, Anayasa'nın farklı yerlerinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yapılan tüm atıfların da bu yeni isimlendirmeye uygun olarak düzeltilmesi öngörülmektedir.

18. MADDE

 Anayasa değişikliği teklifinin 6. maddesiyle (Anayasa Komisyonu'nda 5.madde olarak kabul edilmiştir), Anayasa'nın 87. maddesinin değiştirilmesi teklif edilmekte ve “…Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek…” görev ve yetkisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasından çıkarılması öngörülmektedir.


REFERANDUMA KİMLER EVET DİYOR?

Uzun soluklu EVET çalışmasından sonra AKP-ERDOĞAN hattı bir çok siyasi kesimi EVET için ikna etti. İşte Referandumda EVET diyeceklerini açıklayan bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri:

AKP, MHP, HÜDA-PAR, Barzani'ye yakınlığıyla bilinenKürdistan Demokrat Partisi (KDP), İsmailağa Cemaati, Menzilciler, İHH, Okçular Vakfı, Bülbülzade Vakfı, TÜRGEV, Akabe Vakfı, Ensar Vakfı, Hayrat Vakfı,

REFERANDUMA KİMLER HAYIR DİYOR?

Tüm devlet olanakları ve medya gücünü kullanan İktidara rağmen HAYIR diyenlerin oranı da oldukça fazla. Özellikle baskı ortamına rağmen bir çok parti, sivil toplum kuruluşu ve önemli kişiler HAYIR diyeceklerini açıkladı. İşte onlardan bazıları:

CHP, HDP, HAYIR PARTİSİ, BBP, LDP, HEPAR, ANAP, DYP,  Anadolu Gençlik Derneği, TMMOB, V.S.

REFERANDUMDA EVET ÇIKARSA NE OLUR, HAYIR ÇIKARSA NE OLUR?

Seçmenin en çok merak ettiği şeylerden biri de 17 Nisan sabahında nasıl bir Türkiye olacağı. Nitekim Evet veya Hayır çıkarsa siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir yol izleyeceği henüz kesin değil. Öte yandan hem Hayır hem de Evet sonuçlarına rağmen Türkiye erken seçime gidebilir. Bunun dışında aslında OHAL döneminde ve yağmur gibi yağan KHK'larla birlikte gidilen bir seçimde EVET çıkması muhalifleri daha da ateşleyebilir. Ancak Evet çıkmaması durumunda kimse ne olacağını kestiremiyor. Ankara kulislerinde yeni bir merkez sağ partinin kuruluş aşamasından bahsediliyor bile...

TÜRKİYE İKİ BÜYÜK REFERANDUM GEÇİRDİ

16 Nisan kadar olmasa da Türkiye iki büyük referandum geçirdi. Yani vatandaş referanduma pek uzak değil. 2010 Anayasa referandumu ve 2014 Cumhurbaşkanlığı referandumunda iktidar partisi AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın istediği sonuçlar sandığa yansımıştı. Cumhuriyet tarihinde yapılmış diğer referandumlar ise şu şekilde:

1961 Türkiye anayasa referandumu

1982 Türkiye anayasa referandumu

1987 Türkiye anayasa değişikliği referandumu

1988 Türkiye anayasa değişikliği referandumu

2007 Türkiye anayasa değişikliği referandumu

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.